Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου milano-menswear.gr συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

Το milano-menswear.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

 

Προϊόντα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα

Μέσω της ιστοσελίδας προβάλλονται ενδεικτικά προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο φυσικό κατάστημα.

Επίσης, προβάλλονται προϊόντα σε προσφορά με τις εκπτωτικές τιμές τους που συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ.

Τα προϊόντα της ιστοσελίδας ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί στο φυσικό κατάστημα, σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα τηλεφωνικώς ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να πληροφορείστε για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.

 

Περιορισμός ευθύνης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Η ιστοσελίδα milano-menswear.gr θέτει προς πώληση τα προβαλλόμενα προϊόντα στο φυσικό της κατάστημα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η milano-menswear.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτή, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών από το milano-menswear.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

 

Ενημερωτικά Δελτία

Η milano-menswear.gr με σκοπό την άμεση ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για προσφορές και νέα προϊόντα διατηρεί ενημερωτικό δελτίο. Σε κάθε περίπτωση, τα ενημερωτικά δελτία δεν θα ξεπερνούν τα δύο (2) κάθε ημερολογιακό μήνα. Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην λίστα ενημερωτικού δελτίου γίνεται με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα Επικοινωνία.

Το αρχείο διευθύνσεων email διατηρείται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η milano-menswear.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα. Σε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί την διαγραφή του απο το ενημερωτικό δελτίο της milano-menswear.gr, μπορεί να το ζητήσει με αποστολή έγγραφης αίτησης με email στο info@milano-menswear.gr

 

Σύνδεσμοι προς τρίτους ιστότοπους («δεσμοί» ή «υπερσύνδεσμοι»)

H milano-menswear.gr ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει στις σελίδες του «υπερσύνδεσμους» προς τρίτους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται απο την εταιρεία, αλλα από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Κάθε ιστότοπος διέπεται από διαφορετικούς όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, για τους οποίους η milano-menswear.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές από τρίτους ιστότοπους θα πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους του εκάστοτε ιστότοπου, και όχι προς τη milano-menswear.gr. Η σύνδεση της milano-menswear.gr µέσω υπερσυνδέσμων µε τρίτες ιστοσελίδες δεν συνιστά αποδοχή του περιεχοµένου των αυτών από τη milano-menswear.gr και ουδεμία ευθύνη τους δημιουργεί.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες όρους χρήσης εκ μέρους της εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.